برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 مدیریت یکپارچه فرماندهی و کنترل در حوزه دفاع هوافضایی کشور
1396-09-20 10:00-11:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 308 30
0 ریال
ایرج بختیاری-یعقوب کلانی مهر-مهدی مقدم-محسن رحیمی
2 سامانه های مراقبت اپتیکی غیر فعال فضایی
1396-09-20 10:00-11:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 209 30
0 ریال
ایرج هادی نژاد، اصغر فاطمی
3 طراحی مفهومی سامانه رادیودیتای متحرک فرماندهی و کنترل
1396-09-20 10:00-11:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 206 30
0 ریال
اسماعیل زارع زاده، حمید محسنی
4 مدیریت صحنه نبرد با رویکرد آگاهی وضعیتی در فرماندهی و کنترل
1396-09-20 08:00-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 307 30
0 ریال
عباس غیاث آبادی، علی غیاث آبادی و حسین غیاث آبادی
5 پدافند سایبر در C4I
1396-09-20 08:00-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 305 30
0 ریال
حمیدرضا سهیلی،نیما فرزام نیا
6 بررسی شیوه های مختلف تلفیق داده ها جهت رسیدن به اطلاعات چندوجهی
1396-09-20 08:00-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 204 40
0 ریال
نوربخش القاصی چگینی، فرشید آشوغ و بهمن صادقین
7 ملاحظات طرح و اجرای اتاق های سازگار الکترومغناطیسی در سامانه های مخابراتی با رعایت راه کارهای پدافند غیرعامل
1396-09-20 08:00-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 205 30
0 ریال
محمدرضا منیری، محمد قراجرلو
8 الزامات شبکه کنترل فرماندهی ملی برای ارتباط و تبادل داده در شبکه کنترل و فرماندهی نظامی و غیرنظامی
1396-09-20 10:00-11:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 204 30
0 ریال
فرشید آشوغ، سید مهدی حسینی و بهمن صادقین
9 انواع رادارهای ثانویه و کاربرد آن در کنترل و فرماندهی
1396-09-20 08:00-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 206 30
0 ریال
شهرام پرویزی و جمال نظری
10 فرماندهی و کنترل در حوزه دفاعی و امنیتی
1396-09-20 08:45-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 308 30
0 ریال
سید بهزاد جعفری
11 نقش اطلاعات در سامانه فرماندهی و کنترل
1396-09-20 10:00-11:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 305 30
0 ریال
جواد سلطانیان، جواد قضاتی و داود قاسمی
12 ضعف سامانه های نبرد و کنترل آتش آمریکا در مقابله با شلیک های پیاپی موشک های کروز و بالستیک
1396-09-20 08:00-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 306 30
0 ریال
حامد علی اکبری، محمد علی محبتی و حسین صولتی
13 فرماندهی و کنترل نیروی هوایی آمریکا
1396-09-20 08:00-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 209 30
0 ریال
محمد گیلوری، جواد قضاتی و علی خلیلی
14 سیستم های ارتباط تاکتیکی جنگ شبکه محور آمریکا
1396-09-20 10:00-11:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 306 30
0 ریال
محمدعلی محبتی، حامد علی اکبری و محمد گیلوری
15 اندیشه دفاعی معناگرا
1396-09-20 08:00-11:45
سالن جلسات معاونت آموزش 30
0 ریال
مهدی نقیان فشارکی و عبدالمجید فطانت
16 فرماندهی و کنترل دانش بنیان
1396-09-20 08:00-09:45
مجتمع آموزشی ولایت-اتاق 208 30
0 ریال
علی خسروجردی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.